Ley 99 De 1963

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>99</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1963</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>04-12-1963<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA<br><b>REPUBLICA DE PANAMA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARABE UNIDA.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15020<br><i><b>Publicada el: </b></i>16-12-1963<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. INTERNACIONAL PÚBLICO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Cooperación Cultural Internacional, Relaciones culturales internacionales<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.653</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>38</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1379</b><br>