Ley 80 De 1961

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>80</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1961</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>28-12-1961<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE DESTINA UN AUXILIO A LOS PADRES BENEDICTINOS PARA OPERAR<br><b>ESCUELA DE AGRICULTURA TIPO A EN EL HATO DEL VOLCAN, DISTRITO DE BUGABA,<br>PROVINCIA DE CHIRIQUI.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14550<br><i><b>Publicada el: </b></i>15-01-1962<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Obras públicas, Educación<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.653</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>38</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1656</b><br>