Ley 8 De 1956

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>8</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1956</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>27-01-1956<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE APRUEBA EL CODIGO FISCAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>12995<br><i><b>Publicada el: </b></i>29-06-1956<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Código Fiscal, Régimen fiscal, Impuestos, Administración pública,<br><b>Importaciones - Exportaciones, Timbre fiscal, Impuesto a las importaciones</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>594</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>107.855</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>49</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1803</b><br>