Ley 72 De 1976

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>72</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1976</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>22-12-1976<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS SOBRE LAS OPERACIONES DE REASEGURO EN PANAMA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>18245<br><i><b>Publicada el: </b></i>31-12-1976<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. COMERCIAL, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Seguros, Responsabilidad civil<br><i><b>Pginas:</b></i><br><b>5</b><br><i><b>Tamao en Mb:</b></i><br><b>0.132</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>25</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>1231</b><br>