Ley 68 De 1955

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>68</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1955</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>31-10-1955<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 4º DE LA LEY Nº10 DE 1948. (FACULTAD<br><b>DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>12895<br><i><b>Publicada el: </b></i>28-02-1956<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Universidades, Universidad de Panamá, Finanzas públicas<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.278</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>49</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>461</b><br>