Ley 63 De 1959

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>63</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1959</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>30-11-1959<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL ORGANO EJECUTIVO. (TRASPASO DE<br><b>TERRENO AL "INSTITUTO DE ENSEÑANZA BILINGUE, S.A."</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14003<br><i><b>Publicada el: </b></i>14-12-1959<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Inmuebles, Poder Ejecutivo, Derecho Administrativo<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.201</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>44</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1386</b><br>