Ley 60 De 1961

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>60</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1961</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>11-12-1961<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE ADICIONA LA LEY 4 DE 13 DE ENERO DE 1958, SOBRE CURSOS<br><b>DE EXTENSION UNIVERSITARIA.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14536<br><i><b>Publicada el: </b></i>21-12-1961<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Universidades, Universidad de Panamá<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>6.914</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>41</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1039</b><br>