Ley 6 De 1967

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>6</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1967</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>25-01-1967<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE CREA EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS EL DEPARTAMENTO DE<br><b>CALLES.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15796<br><i><b>Publicada el: </b></i>01-02-1967<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Obras públicas, Derecho Administrativo<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>2.279</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>33</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>179</b><br>