Ley 58 De 1967

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>58</b><br><i><b>Referencia: </b></i>58<br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1967</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>02-02-1967<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL REGIMEN INTERNO DE LA<br><b>ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15807<br><i><b>Publicada el: </b></i>18-02-1967<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativo<br><i><b>Pginas:</b></i><br><b>31</b><br><i><b>Tamao en Mb:</b></i><br><b>8.628</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>33</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>309</b><br>