Ley 56 De 1962

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>56</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1962</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>20-12-1962<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 97 Y 121 DE LA LEY 8ª DE 1º DE<br><b>FEBRERO DE 1954 (SOBRE REGIMEN MUNICIPAL).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14795<br><i><b>Publicada el: </b></i>15-01-1963<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Municipios, Ciudades capitales<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>2 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.429</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>37</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1121</b><br>