Ley 5 De 1964

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>5</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1964</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>29-10-1964<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS SOBRE SEGURIDAD PUBLICA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15251<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-11-1964<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. PENAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Seguridad pública, Código Penal<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.356</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>37</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>744</b><br>