Ley 5 De 1959

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>5</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº 5<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1959</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>26-01-1959<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE DA UNA AUTORIZACION AL ORGANO EJECUTIVO. (VENTA DE<br><b>TERRENO).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>13753<br><i><b>Publicada el: </b></i>04-02-1959<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO , DER. AGRARIO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Órgano Ejecutivo, Propiedad pública, Propiedad inmueble<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.343</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>43</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>299</b><br>