Ley 39 De 1962

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>39</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1962</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>24-10-1962<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE REFORMA LA LEY 72 DE 27 DE DICIEMBRE DE 1961.<br><b>(AUTORIZA AL ORGANO EJECUTIVO PARA EMITIR TRES MILLONES DE BALBOAS EN BONOS<br>- CARRETERAS).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14747<br><i><b>Publicada el: </b></i>30-10-1962<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Bonos del tesoro, Código Fiscal<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.430</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>39</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2450</b><br>