Ley 37 De 1966

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>37</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1966</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>27-12-1966<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE ADICIONA LA LEY ORGANICA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.<br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15773<br><i><b>Publicada el: </b></i>29-12-1966<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Seguridad social, Caja de Seguro Social, Profesionales de la salud<br><i><b>Pginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamao en Mb:</b></i><br><b>0.260</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>35</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>434</b><br>