Ley 35 De 1956

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>35</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1956</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>16-02-1956<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE ADICIONA LA LEY Nº1 DE 6 DE ENERO DE 1954 REGLAMENTARIA DE<br><b>LA CARRERA DE ENFERMERAS.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>12966<br><i><b>Publicada el: </b></i>26-05-1956<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Profesionales de la salud, Enfermeras<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.621</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>49</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1241</b><br>