Ley 32 De 1958

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>32</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1958</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>16-10-1958<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 122-02-00 DEL GRUPO 122, CAPITULO 12 DE<br><b>ARANCEL DE IMPORTACION. (INDUSTRIA CIGARRILLERA).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>13673<br><i><b>Publicada el: </b></i>23-10-1958<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Comercio e industria, Industria, Importaciones-Exportaciones<br><i><b>Pginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamao en Mb: </b></i><br><b>0.158</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>45</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>2189</b><br>