Ley 3 De 1966

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº 3<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1966</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>11-01-1966<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE CREA LA COMISION DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15540<br><i><b>Publicada el: </b></i>19-01-1966<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativol<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.713</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>34</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>99</b><br>