Ley 28 De 1961

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>28</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1961</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>30-01-1961<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE SUBROGA EL ARTICULO 20 DE LA LEY 24 DE 1951. (POR LA CUAL SE<br><b>CREA EL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14327<br><i><b>Publicada el: </b></i>09-02-1961<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Tribunales de Menores, Juventud, Niños<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.158</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>40</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>541</b><br>