Ley 22 De 1936

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>22</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº22<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1936</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>04-12-1936<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 75 DEL CODIGO ADMINISTRATIVO. (LIMITES<br><b>DEL DISTRITO DE MONTIJO).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>7434<br><i><b>Publicada el: </b></i>07-12-1936<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Procedimiento administrativo, Código Adminitrativo<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.635</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>89</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>225</b><br>