Ley 21 De 1962

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>21</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1962</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>23-01-1962<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCION CULTURAL ENTRE LA REPUBLICA DE CHINA Y<br><b>LA REPUBLICA DE PANAMA.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14573<br><i><b>Publicada el: </b></i>15-02-1962<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. INTERNACIONAL PÚBLICO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Cooperación Cultural Internacional, Relaciones culturales internacionales<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.542</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>38</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1969</b><br>