Ley 20 De 1919

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>20</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1919</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>12-02-1919<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE TRASLADA A PALENQUE LA CABECERA DEL DISTRITO DE SANTA<br><b>ISABEL.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03029<br><i><b>Publicada el: </b></i>18-02-1919<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>División territorial, Distritos capitales, Código Administrativo<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.187</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>199</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>344</b><br>