Ley 19 De 1977

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>19</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1977</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>10-11-1977<br><i><b>Titulo: </b></i>POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LEY No. 1 DE 19 DE OCTUBRE DE<br><b>1973, LA LEY No. 1 DE 23 DE OCTUBRE DE 1974 Y LA LEY No. 27 DE 7 DE<br>NOVIEMBRE DE 1975</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>18532<br><i><b>Publicada el: </b></i>08-03-1978<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Corregimientos, Procedimiento administrativo,Poder Legislativo<br><i><b>Pginas:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Tamao en Mb:</b></i><br><b>0.680</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>22</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>1998</b><br>