Ley 17 De 1964

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>17</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1964</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>31-12-1964<br><i><b>Titulo: </b></i>PRESUPUESTO DE RENTA PARA EL AÑO FISCAL DE 1º DE ENERO DE ENERO DE 1965 AL<br><b>31 DE DICIEMBRE DE 1965.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15318<br><i><b>Publicada el: </b></i>26-02-1965<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Presupuesto<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>557</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>154.520</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>35</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>782</b><br>