Ley 16 De 1967

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>16</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1967</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>30-01-1967<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE AUTORIZA AL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA PARA CONTRATAR UN<br><b>EMPRESTITO.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15798<br><i><b>Publicada el: </b></i>03-02-1967<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Entidades públicas, Hospitales, Bienestar público.<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>2 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.478</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>33</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>196</b><br>