Ley 16 De 1918

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>16</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1918</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>29-11-1918<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE TRASLADA LA CABECERA DEL DISTRITO DE SAN FELIX A LA<br><b>POBLACION DE LAS LAJAS.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03000<br><i><b>Publicada el: </b></i>29-11-1918<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>División territorial, Comunidades autónomas<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.823</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>103</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1387</b><br>