Ley 15 De 1977

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>15</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1977</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>28-10-1977<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.<br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>18468<br><i><b>Publicada el: </b></i>30-11-1977<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. HUMANOS , DER. INTERNACIONAL PUBLICO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Convenios internacionales, Derechos Humanos<br><i><b>Pginas:</b></i><br><b>9</b><br><i><b>Tamao en Mb:</b></i><br><b>2.677</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>24</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>1443</b><br><h1>Document Outline</h1> <ul> <li>TARJETA BASE </li> <li>GACETA OFICIAL </li> </ul>