Ley 14 De 1981

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>14</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1981</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>09-11-1981<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA<br><b>ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>19564<br><i><b>Publicada el: </b></i>12-05-1982<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. INTERNACIONAL PÚBLICO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Tratados, acuerdos y convenios internacionales, Tratados y acuerdos<br><b>bilaterales, Cooperación Intelectual Internacional</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.397</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>19</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>927</b><br><h1>Document Outline</h1> <ul> <li>TARJETA BASE </li> <li>GACETA OFICIAL </li> </ul>