Ley 14 De 1963

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>14</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1963</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>25-01-1963<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE DA AUTORIZACION AL ORGANO EJECUTIVO. (ARRENDAMIENTOS<br><b>COMERCIALES-TOCUMEN).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14806<br><i><b>Publicada el: </b></i>30-01-1963<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Órgano Ejecutivo, Gobierno nacional, Arrendamiento, Contratos<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.224</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>37</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1287</b><br>