Ley 12 De 1957

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>12</b><br><i><b>Referencia: </b></i>N° 12<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1957</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>22-01-1957<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI,<br><b>PARA QUE CONTRATE CON ALGUNA INSTITUCION BANCARIA UN PRESTAMO HASTA POR<br>LA SUMA DE CIEN MIL BALBOAS (B/.100,000.00).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>13202<br><i><b>Publicada el: </b></i>22-03-1957<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO , DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Municipios, Ciudades capitales, Préstamos, Desarrollo<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.188</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>46</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>935</b><br>