Ley 11 De 1964

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>11</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1964</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>23-12-1964<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 32 DEL DECRETO LEY 17 DEL 22 DE AGOSTO<br><b>DE1956.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15276<br><i><b>Publicada el: </b></i>29-12-1964<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Seguros, Responsabilidad en materia de seguros<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.381</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>37</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>975</b><br>