Ley 10 De 1967

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>10</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1967</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>27-01-1967<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE MODIFICA EL LITERAL M) DEL ART. 708 Y SE DEROGA EN TODAS SUS<br><b>PARTES EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 2ª DE LA LEY No. 2 DE 14 DE ENERO DE 1963,<br>QUE MODIFICA EL ARTICULO 1328 CODIGO FISCAL.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15800<br><i><b>Publicada el: </b></i>10-02-1967<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Código Fiscal, Intereses<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: 0.248</b></i><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>33</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>219</b><br>