Ley 1 De 1958

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>LEY<br><i><b>Número:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1958</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>13-01-1958<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ORGANO EJECUTIVO EN MATERIA DE<br><b>CONTRATO SOBRE REFINERIAS DE PETROLEO.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>13444<br><i><b>Publicada el: </b></i>17-01-1958<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Petróleo, Industria petroquímica, Productos petrolíferos, Recursos<br><b>naturales</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.441</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>44</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1675</b><br>