Estatuto 1 De 2004

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>ESTATUTO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>2004</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>22-01-2004<br><i><b>Titulo: </b></i>(MODIFICA EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI).<br><i><b>Dictada por: </b></i>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>25107<br><i><b>Publicada el: </b></i>03-08-2004<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Universidades, Servicios públicos, Instituciones del Estado, Organización<br><b>Gubernamental</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.136</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>537</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>19</b><br>