Estatuto 1 De 2003

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>ESTATUTO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>2003</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>17-12-2003<br><i><b>Titulo: </b></i>(MODIFICACIONES AL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI,<br><b>APROBADAS EN EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO N° 5-2003 REALIZADO EL 17 DE<br>DICIEMBRE DE 2003.)</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>25004<br><i><b>Publicada el: </b></i>09-03-2004<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Universidades, Educación<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.851</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>533</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1994</b><br>