Decreto 96 De 1919

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>96</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1919</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>15-07-1919<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE DICTA UNA MEDIDA DE CARACTER FISCAL. (IMPUESTO DE TIMBRES)<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03140<br><i><b>Publicada el: </b></i>21-07-1919<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Timbre fiscal, Código Fiscal, Administración pública<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>2.716</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>103</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>190</b><br>