Decreto 94 De 1954

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>94</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1954</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>10-05-1954<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 28 DE 18 DE FEBRERO<br><b>DE1954, EN RELACION CON EL CAPITULO 1 DE LA LEY Nº 81 DE 1º DE JULIO DE<br>1941. (BOMBEROS).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>12559<br><i><b>Publicada el: </b></i>07-01-1955<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Bomberos<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.666</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>50</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1799</b><br>