Decreto 90 De 1969

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>90</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1969</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>28-04-1969<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE CREA LA CASA DE LA ESCULTURA Y SE DETERMINAN SUS FUNCIONES.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE EDUCACION<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>16359<br><i><b>Publicada el: </b></i>13-05-1969<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Instituciones del Estado, Propiedad estatal, Instituciones públicas<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.242</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>31</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>697</b><br>