Decreto 9 De 1905

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>9</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1905</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>16-01-1905<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE EXAMENES GENERALES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA PROVINCIA<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>00078<br><i><b>Publicada el: </b></i>14-02-1905<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Educación, Escuelas, Educación primaria<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.485</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>520</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>119</b><br>