Decreto 891 De 1946

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>891</b><br><i><b>Referencia: </b></i>891<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1946</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>16-10-1946<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE ADMISION DE ESTUDIANTES DE INMIGRACION PROHIBIDA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>10245<br><i><b>Publicada el: </b></i>14-03-1947<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. INTERNACIONAL PÚBLICO, DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Inmigración, Extranjero<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.754</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>67</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>703</b><br>