Decreto 81 De 1989

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>81</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1989</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>21-11-1989<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE CONVOCA A SESIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>21430<br><i><b>Publicada el: </b></i>06-12-1989<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativo, Organización Gubernamental<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.283</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>11</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>513</b><br>