Decreto 807 De 1946

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>807</b><br><i><b>Referencia: </b></i>807<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1946</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>03-07-1946<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE DEROGA EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO Nº110 DE 1941 (DE 22<br><b>DE DICIEMBRE) Y SE MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO DEL MISMO. (SOBRE<br>INMIGRACION).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>10048<br><i><b>Publicada el: </b></i>16-07-1946<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Inmigración, Emigración, Extranjero, Correos<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>3.143</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>69</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2032</b><br>