Decreto 80 De 1978

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>80</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1978</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>02-06-1978<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 4 DEL DECRETO ELECTORAL Nª 7 DEL 20 DE<br><b>FEBRERO DE 1978 Y EL ARTICULO 30 DEL DECRETO ELECTORAL Nª 9 DEL 20 DE<br>FEBRERO 1978</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>TRIBUNAL ELECTORAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>18608<br><i><b>Publicada el: </b></i>28-06-1978<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ELECTORAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Política y gobierno, Derecho Electoral, Elecciones<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.485</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>23</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>303</b><br>