Decreto 8 De 1995

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>8</b><br><i><b>Referencia: </b></i>8<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1995</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>17-01-1995<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE ADICIONA EL NUMERAL 7 AL ARTICULO UNICO DEL DECRETO<br><b>EJECUTIVONº 184 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1994.<br>(SOBRE LEGISLATURA EXTRAORDINARIA)</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>22715<br><i><b>Publicada el: </b></i>01-02-1995<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativo, Organización Gubernamental<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.302</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>107</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>509</b><br>