Decreto 78 De 1904

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>78</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1904</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>20-06-1904<br><i><b>Titulo: </b></i>QUE PRORROGA LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA CONVENCION<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>00037<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-07-1904<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativo, Recursos, Organizaciones gubernamentales, Constitución<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.460</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>201</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>254</b><br>