Decreto 73 De 1964

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>73</b><br><i><b>Referencia: </b></i>73<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1964</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>21-12-1964<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO Nº 31 DE 6 DE FEBRERO DE 1963.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15272<br><i><b>Publicada el: </b></i>22-12-1964<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Oficinas públicas, Ministerios<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.388</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>37</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>923</b><br>