Decreto 71 De 1921

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>71</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1921</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>23-03-1921<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA NACIONAL A SESIONES EXTRAORDINARIAS.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03578<br><i><b>Publicada el: </b></i>30-03-1921<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativo, Asamblea Legislativa<br><i><b>Pginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamao en Mb: </b></i><br><b>0.248</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>99</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>364</b><br>