Decreto 7 De 1977

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>7</b><br><i><b>Referencia: </b></i>7<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1977</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>03-02-1977<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 1º DEL DECRETO Nº36 DE 13 DE NOVIEMBRE<br><b>DE 1974, SOBRE IMPORTACION DE MADERA ENCHAPADA DE CUALQUIER CLASE O MEDIDA.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>18284<br><i><b>Publicada el: </b></i>02-03-1977<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Madera, Productos forestales, Importaciones - Exportaciones, Comercio e<br><b>industria</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.369</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>23</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1835</b><br>