Decreto 69 De 1932

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>69</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1932</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>22-04-1932<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE TIMBRES PARA TEATROS Y ESPECTACULOS PUBLICOS<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06282<br><i><b>Publicada el: </b></i>22-04-1932<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Timbre fiscal, Código Fiscal, Cultura, Artes interpretativas, Cine<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.471</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>93</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>911</b><br>