Decreto 68 De 1934

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>68</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1934</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>20-08-1934<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO Nº119 DE 1933, SOBRE PESCA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06878<br><i><b>Publicada el: </b></i>21-08-1934<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. MARITIMO, DER. COMERCIAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Pesca, Barcos pesqueros<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.108</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>91</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2287</b><br>