Decreto 65 De 1990

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>65</b><br><i><b>Referencia: </b></i>65<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1990</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>23-03-1990<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES.<br><i><b>Dictada por: </b></i>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>21513<br><i><b>Publicada el: </b></i>10-04-1990<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Propiedad estatal, Responsabilidad por delitos, Finanzas públicas<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>7</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>2.784</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>9</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>732</b><br>